EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACjI I TURYSTYKI

Ośrodek Kursów i Szkoleń w Drawsku Pomorskim​

POLECANE

OPERATORZY MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Celem kursów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z programami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Książeczkę Operatora potwierdzającą uzyskane uprawnienia.

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO

Kursy z zakresu obsługi wózków widłowych (jezdniowych) Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. W naszych ośrodkach szkoleniowych posiadamy kilka rodzajów wózków widłowych wiodących producentów, które są cały czas dostępne dla kursantów. Są to wózki kategorii I WJO, II WJO, III WJO. Uprawnienia do obsługi wózków Po ukończeniu kursu operator otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych niezależnie od: typu udźwigu wysokości podnoszenia sposobu napędu oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem LPG.

OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach. Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych. Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

KURS DRWALA PILARZA

Kurs jest propozycją dla osób chcących nabyć pełne uprawnienia do wykonywania zawodu drwala- operatora pilarki (pracownicy Zakładów Usług Leśnych, osoby bezrobotne, absolwenci techników i studiów leśnych). Warto wiedzieć, że oferta jest skierowana zarówno do osób chcących kształcić się we własnym zakresie jak również do właścicieli firm leśnych, którzy chcą aby w ich firmach pracowali dobrze przeszkoleni drwale-profesjonaliści.

AKTUALNOŚCI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

KURSY I SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Oprócz podanych przykładów istnieje możliwość zorganizowania szkoleń z innych dziedzin zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.
W przypadku zainteresowania, uprzejmie prosimy o kontakt.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Co należy wiedzieć o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  • udział w szkoleniach musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (o dofinansowanie występuje pracodawca);
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie dla siebie (jako pracodawcy) o ile zatrudniają w swojej firmie przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę;
  • w wypadku starania się o dofinansowanie udziału w szkoleniu pracownika nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, na zastępstwo), ani jej wymiar (1/2 etatu, 1/8 etatu);
  • wysokość dofinansowania w wypadku mikro przedsiębiorcy wynosi do 100% wartości szkolenia, a dla pozostałych firm 80% wartości szkolenia;
  • maksymalna wysokość dofinansowania (na jednego pracownika) nie może przekroczyć 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • przedsiębiorca uzyskujący dofinansowanie otrzymuje tzw. pomoc de minimis(wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu trzech ostatnich lat);
  • szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwolnione są z podatku VAT.

Gdzie należy się zgłosić?

Dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy starającego się o dofinansowanie. Właściwy terytorialnie Urząd Pracy rozpatruje złożone wnioski, podpisuje umowę z przedsiębiorcą i wypłaca dofinansowanie.

Jakie wypełnić dokumenty?

  • każdy Urząd Pracy określa jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Najczęściej jest to prosty wniosek o dofinansowanie zawierający dane firmy, dane pracowników delegowanych na szkolenie i krótkie uzasadnienie wybranych form wsparcia, a także dokumenty związane z udzieleniem pomocy de minimis. Niektóre UP mogą dodatkowo wymagać programu szkolenia lub bardziej szczegółowych informacji kosztorysowych;
  • dokumenty są do pobrania na stronach internetowych właściwych terytorialnie Urzędów Pracy w zakładce związanej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

O NAS

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która działa na rynku oświatowym od 1990 r. Naszym celem jest organizacja kursów i szkoleń dostosowanych do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. Dlatego, też dokładamy wszelkich starań, aby oferta prowadzonych przez nas szkoleń była na bieżąco aktualizowana. Oferowane przez nas szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, zarówno w zawodach typowo robotniczych, branży handlowej, usługowej czy opiekuńczej, jak i związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

KONTAKT

Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki 
w Drawsku Pomorskim

ul. Złocieniecka 22G
78-500 Drawsko Pomorskie


E-mail: sekretariat@eceit.pl

tel. 94 363 47 06

NIP: 6741010816

Copyright 2019 by Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim